A Promise to Keep: Time to End the International Isolation of the Turkish Cypriots

Sylvia Tiryaki together with other five researchers from different disciplines and background wrote a book demonstrating that the isolationist policies imposed on Turkish Cypriots have no legal justifications. The book entitled “A Promise to Keep: Time to End the International Isolation of the Turkish Cypriots” was published by TESEV in 2008 and is available in English here.

Summary in Turkish

Annan Planı’nın 24 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs Rum kesimi tarafından reddedilmesinden sonra Kıbrıs’ta çözüme yönelik pek fazla bir gelişme olmamıştır. Çok kapsamlı çözüme yönelik bir gelişme sağlanamamış olsa da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci aynı şekilde devam etmiş ve bu üyeliğin AB’nin kendisi için oluşturacağı hukuki problemlere rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyelik sürecini tamamlamıştır.

Bu çalışmanın yazılmasındaki başlıca amaç, Kıbrıslı Türklere senelerdir uygulanan uluslararası izolasyonların hukuki dayanaklarının geçerliliğini değerlendirmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) resmi olarak tanınmasına gerek kalmadan da izolasyonların kaldırılabileceğini göstermekti. Yazarlara göre, adanın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon politikalarının hiçbir hukuki dayanağı yoktur ve dolayısıyla bir an önce kaldırılmalıdırlar. Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyeliğinden sonra daha da siyasi bir hal alarak, KKTC’nin tanınması ile ilgili dile getirilen endişelerin ötesine gitmiştir. Fakat, bu çalışma izolasyonların sadece ekonomik ve politik etkilerini değil, insani boyutunu da gün ışığına çıkarmak üzere hazırlanmıştır.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *