Dr. Tiryaki on Turkey’s Influence in the Middle East | Marketing Türkiye

Dr. Tiryaki’s comment on Turkey’s influence in the Middle East was published in the April 2012 issue of Marketing Türkiye magazine. The commentary in its original Turkish version is available below.

“TESEV’in araştırmasına bakarsak bölgedeki 16 ülkede Türkiye’ye olan sempatinin yüzde 78 düzeyinde olduğu görülür. Erdoğan’ın bölgedeki liderliği bir noktaya kadar doğrudur. Fakat daha doğru tanımın; ‘bölgesel liderlik değil, bölgesel olarak etkili bir güç’ olacağı kanaatindeyim. Bu etki bölgenin ötesinde de hissediliyor. Bu ilişkinin Türkiye- Avrupa Birliği ve Türkiye-ABD ilişkilerine de yansıdığını görmekteyiz. Türkiye’nin şu anda Ortadoğu’daki konumunun Kürt meselesi gibi Türkiye’nin iç problemlerinin çözümünde de pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum” (Marketing Türkiye, April 2012, p. 91).

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *